Privatumo politika


Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir užtikrinome jos saugumą. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės pirkėjui perkant mūsų interneto parduotuvėje www.pobling.lt.

Kokią informaciją ir kokiems tikslams mes renkame?

Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • apdoroti prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais.

Mūsų įmonė naudos šią informaciją prekių užsakymo vykdymo tikslais ir gali perduoti kai kurią Jūsų asmeninę informaciją mūsų verslo partneriams, kuri būtina apmokėjimui ar prekių pristatymui.

Visa asmeninė informacija, kurią Jūs pateikiate formuojant prekės pirkimą, vertinama kaip konfidenciali informacija. Mūsų įmonė įsipareigoja neperduoti, neparduoti ir jokiu kitu būdų neatskleisti Jūsų asmeninės informacijos kitiems tretiesiems asmenims.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša savo internetiniame puslapyje.